FACHKRAFT

Našim cieľom je poskytovanie služieb v priemysle. Dôležitá pre nás je spokojnosť klienta a dosiahnutie kvality našich služieb. Našimi partnermi sú najmä Nemecké spoločnosti pracujúce v priemysle, výrobe a vývoji novej technológie.

Spolupráca

Služby, ktoré ponúkame

Elektroinštalácie

Naštudovanie kompletnej dokumentácie, osádzanie žľabov, natiahnutie káblov, zapojenie, spustenie do prevádzky, vyriešenie vzniknutých zmien.

Mechanické práce

Montáž automatizovaných liniek, strojov a zariadení.

Montážne práce

Kompletná inštalácia premyslených, výrobných, robotizovaných a logistických systémov zahrňujúc mechanickú, elektrickú i pneumatickú časť. Montáž najmodernejšej automatizačnej technológie.

Servis a údržba

Rýchle poskytnutie kvalifikovaných technikov. Zabezpečujeme tímy pre odstávky v priemysle a priemyselnej výrobe.

Vývoj a technológia

Zabezpečujeme vysoko kvalifikovaných technikov pre vývoj a novú technológiu.

Hľadáte správneho partnera pre Váš projekt?

Táto prvá výmena je o krátkom vzájomnom predstavení a vzájomnom spoznávaní sa, pri ktorom rozoberáme spoločné ciele, priania a očakávania.

Predstavíme vám náš spôsob práce agentúry, vymeníme si základné informácie o pozíciách, ktoré hľadáte, o vašej firemnej kultúre a porozprávame sa o načasovaní a podmienkach budúcej spolupráce.